Tokyo Office (head quarter)

YS Garden #409, 2-1-8 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-0012, Japan

TEL: +81-3-6885-3725
Email: info@biologging-solutions.com

 

Kyoto Research and Development Center

Creation Core 206, 448-6 Kajii-cho, Kamigyo, Kyoto 602-0841, Japan

TEL: +81-75-746-7858

Fukuoka Research and Development Center

CASSIA Hirao 503 & 506, 2-3-8 Nanokawa, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 815-0081, Japan

TEL: +81-92-406-6858